ԱՅՍՈՒՀԵՏ «ՍՅՈՒՆԻՔ-ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԿ-Ն ՀԱՆԴԵՍ Է ԳԱԼԻՍ ՆՈՐ` «ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ՀԿ ԱՆՎԱՆՄԱՄԲ ԵՎ ՆՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՈՎ

Հրատարակված Հայտարարություններ | 0

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում տեղի ունեցած որոշ փոփոխությունների և կազմակերպության ներքին ընթացակարգերի հիման վրա, 2024 թվականի մարտ ամսին, «Սյունիք-Զարգացում» համայնքային հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ Իրավաբանական Անձանց Պետական Ռեգիստրի լիազորությամբ վերանվանվեց «Համայնքային զարգացում» հասարակական կազմակերպության։

Պատասխանել