«Հողերի պահպանությունը՝ գյուղատնտեսական գործունեության սկզբունք»

Հրատարակված Վերջին նորություններ | 0

Տարածաշրջանում, մասնավորապես Վայոց ձորում, առանց այդ էլ սահմանափակ հողային ռեսուրսների էրոզիային նպաստող գործոնները շատ են ու բազմազան՝ վերըթաց գոտիականություն, ռելիեֆի մասնատվածություն, բարձրությունների տատանումներ։ Մեծ է նաև մարդկային գործոնը՝ սխալ անտառահատումներ, հողի ոչ ճիշտ մշակում։

Հողերի պահպանությանը միտված միջոցառումների իրականացումը գյուղատնտեսի, հողագործի, արտադրողի, տնտեսական գործունեություն իրականացնողի, հասարակական կազմակերպության, բացարձակապես յուրաքանչյուր մարդու մշտական ուշադրության կենտրոնում պետք է գտնվի։

Հողերի ռացիոնալ օգտագործման և պահպանման, էրոզիայի վտանգի տակ գտնվող հողերի վերականգնման, գյուղատնտեսության վարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով «Սյունիք-Զարգացում» ՀԿ-ն Եղեգնաձորի «Աղասաֆի հանդամաս» կոչվող իր փորձացուցադրական այգիներում ստեղծել է էրոզիայի դեմ պայքարի պաշտպանական շերտ։

Պաշտպանական շերտի ստեղծման, ամրապնդման նպատակով տարիների ընթացքում շերտերով տնկվել-դասավորվել են ոչ միայն պտղատու ծառեր, այլև մացառներ:

Այս տարվա ընթացքում մացառապատման աշխատանքները շարունակվելով՝ տնկվել են մոշի և մասուրի հազարավոր թփեր: Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար։

Հողի կառուցվածքի բարելավմանը նպաստելուց զատ այդ թփերի պտուղները առաջիկայում վայրի թռչունների ու կենդանիների համար ծառայելու են կերի աղբյուր։ Վայրի հավաքի` մոշի և մասուրի բերքահավաքի, ճիշտ կազմակերպումն ու իրացումը տեղի բնակչության համար կդառնա եկամտի լրացուցիչ աղբյուր։

Պատասխանել