Քաղաքացիական հասարակություն և խաղաղություն

Հրատարակված Uncategorized | 0

Տարիների ընթացքում Սյունիք ՀԿ-ն իրականացրել է խաղաղության ոլորտում մի շարք ծրագրեր, որոնք
նպատակաուղղված են միջմշակութային երկխոսությանը, երիտասարդների համագործակցությանը և փորձի
փոխանակմանը։

Պատասխանել