Տեղական համայնքների հզորացում

Հրատարակված Uncategorized | 0

Սյունիք ՀԿ-ն իր փորձն ու ներուժն ունի Վայոց ձորում համայնքային զարգացման ծրագրերի պլանավորման գործընթացի աջակցման հարցում։ Ոլորտում ծրագրի հիմնական միջամտությունը գործընթացի ֆասիլիտացման դերն է։

Բերքի կորուստները նվազեցնելու և արտադրությունում ավելացված արժեք ստեղծելու գործում ագրոմշակումն ավելի ու ավելի կարևոր է դառնում։ Այսօր ագրովերամշակման, շուկայավարման և բրենդինգի ոլորտում փոքր ֆերմերների հաջողությունը մեծապես կախված է հաջող համագործակցությունից։ Սյունիք ՀԿ-ն իր կապերն ու փորձը օգտագործելով խթանելու է կոոպերատիվների գաղափարի զարգացմանը՝ նպատակ ունենալով բարելավելու Վայոց ձորի համայնքների բնակիչների կենսապայմանները։

Պատասխանել