Հասանելիություն տեղական աշխատաշուկա

Հրատարակված Uncategorized | 0

Ծրագիրն օժանդակում է երիտասարդների զբաղվածության և ինքնազբաղվածության կարողությունների զարգացմանը և հզորացմանը, ինչը խթանում է վերջիններիս աշխատաշուկայում արագ ներգրավվելու գործընթացին։ Ծրագիրը պրակտիկայի, մասնագիտական ուսուցումների և հմտությունների զարգացման այլ կուրսերի շնորհիվ նպաստում է երիտասարդների կարողությունների զարգացմանը։

Պատասխանել