Աբրահամ Մկրտչյան

Խորհրդի նախագահ

    Սիմոն Բալյան

Խորհրդի անդամ

    Վիգեն Կարապետյան

Խորհրդի անդամ

Թոնի Հալեպլի

Խորհրդի անդամ

    Նարա Մարտիրոսյան

Խորհրդի անդամ

      Քրիստինա Առաքելովա

Խորհրդի անդամ

Տաթևիկ Հարությունյան

Հրավիրյալ