Առաքելություն

 

«Սյունիք-Զարգացում» ՀԿ-ի առաքելությունն է աջակցել ՀՀ մարզերի բնակչությանը առկա սոցիալական, կրթական, մշակութային, տնտեսական և բնապահպանական խնդիրների լուծման, 21-րդ դարի պահանջներին համահունչ համայնքների ստեղծման, ազգամիջյան կապերի զարգացման հարցերում։